DELA

Forskar om kossor och alger

Trots att det står klart att Östersjön mår allt sämre är det ännu ingen som tagit reda på hur alggifter påverkar djur på kustbete.
Men i höst kan det bli klarare, då de provtagningar som åländska Sandra Eklund gjort under sommaren analyserats.
Sandra Eklund studerar till veterinär vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och skriver i höst sitt examensarbete om hur kustbetande nötboskap påverkas av alggifter. I praktiken handlar det om att ta blod- och vattenprover av olika nötbesättningar, tre av dem på Åland. Den första omgången provtagningar skedde i maj, den andra i juli och den sista blir i september.
– Det vi kollar efter i blodproven är enzymer som läcker ut ifall levern angrips av de toxiska ämnen som finns i algerna. Genom att jämföra prover innan, under och efter algblomningen med vattenprover hoppas vi kunna se om djuren påverkats av gifterna, berättar Eklund.

Spännande forskning
På plats vid provtagningen i Finström Bergö finns djurägare Jan Eriksson, markägare Bertil Nordqvist och veterinär Erica Danielsson. I praktiken handlar det om att gå in i fållan bland de stora djuren, fånga in den med rätt nummer och få ett blodprov från svansen.
Trots blod på fingrarna och en viss oro för att den gamla inhängnaden ska spricka av tyngden från de stora djuren, som inte alls är särskilt pigga på att bli infångade, blir till slut alla de rätta djuren avprickade på listan.
– Det gick bra, vi fick alla prover, konstaterar Sandra Eklund efter någon timme.

Oklara dödsfall
Ett skäl till att frågan undersökts så lite är att djurägarna själva inte alltid har möjlighet att bidra till rapporteringen.
– Det finns fall där man vet att djur dött eller blivit sjuka, men djurägarna själva är inte alltid så pigga på att sätta mycket pengar på att frakta de stora djuren till obduktion. Man konstaterar att något hänt, men det blir aldrig klart varför.
Läs mer i papperstidningen!

Sara Othman