DELA

Försiktig optimism i stadens budgetförslag

– Vi får nog vara nöjda, det kunde sett sämre ut, men Mariehamn har i grunden en god ekonomi, säger stadsdirektör Bjarne Pettersson.
– Det är ett förslag som visar på återhållsamhet. Men vi var inte mer oeniga än vanligt, det krävdes 15 omröstningar, säger ordförande Johan Ehn (FS), om stadsstyrelsens förslag för budget 2010.
I morse bjöd stadsförvaltningen in till en snabbpresentation av, det nu av stadsstyrelsens godkända, budgetförslaget för 2010.
Stadsdirektör Bjarne Pettersson berättade att många av stadens investeringar fortsättningsvis är sådana som planeras och genomförs över en längre tidsperiod.
– Den största investeringen just nu är om- och tillbyggnaden av Trobergshemmet och sedan, år 2012, kommer Övernäs skola in i bilden. Byggandet av en konstgräsplan har skjutits fram till 2013, medan reparation av Bollhalla finns med 2011. Därtill satsar staden på nya bostadsområden, säger Bjarne Pettersson.

Några axplock ur förslaget
-Hamnavgifterna för passagerarfartyg i regelbunden trafik höjs med 4 procent
-Ingen höjning av maxtaxan för barndagvård, i dagsläget 200 euro. Styrelsen förordar även att syskonrabatten ska bli kvar enligt nuvarande system.
-Tre nya närvårdare anställs vid Trobergshemmet redan 2010.
-En tjänst som rektor för Övernäs skolor inrättas 1 augusti. Samtidigt upphör nuvarande system med en föreståndare och en rektor.
-Byggandet av en konstgräsplan flyttas fram till 2013.
-En skateboardramp kan byggas redan 2010, under förutsättning att det hittas sponsorer som bidrar med 40.000 euro.
-Bollhalla rustas upp med start år 2011.
Läs mer i onsdagens Nya Åland.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax