DELA

Försiktig optimism i privata näringslivet

Ålands ekonomi växer samtidigt som arbetslösheten minskar, något som får det privata näringslivet att vädra morgonluft.
Så kan man sammanfatta Åsubs vårprognos 2012. Den bygger på uppgifter från 240 åländska företag och sträcker sig fram till och med 2014.
– Vi kan spåra en viss optimism om konjunkturen 2012 jämfört med fjolåret, säger Richard Palmer, vid Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. Samtidigt ser vi att de företag inom tjänstesektorn som riktar sig till privatpersoner är mer positiva än de som arbetar mot företag. Kommentarerna inom IT-branschen är lite mer återhållsamma.
Efter två år med minskad bruttonationalprodukt för Åland vänder det enligt prognoserna upp i år för att balansera på dryga två procent 2013 och någon procent 2014. Men enligt Åsub kan många osäkra faktorer påverka utfallet. Trots det är flertalet av de 240 företagen i undersökningen positiva till utvecklingen dels i sina branscher, dels till det egna företagets möjligheter att växa.
Energipriserna är en av de tunga, svårbedömda faktorerna. Den åländska ekonomin är känsligast av alla regioner i Finland när det gäller höjningar av energipriserna. Oljepriserna väntas öka med fem procent i år. Vad det innebär för ekonomin återstår att se.

Stark krona
För sjöfarten, som står för 25 procent av Ålands BNP, pressas färje- och passagerarrederierna av hård konkurrens och högre bunkerkostnader i förhållande till fjolåret. När det gäller den internationella sjöfarten tyder index på att botten i konjunkturen har passerats. Åsub tror dock att den starka svenska kronan gynnar rederierna.
– Det är bra för Åland om den svenska kronan är stark, säger Richard Palmer. Då köper svenskarna åländska resor, varor och tjänster samtidigt som de mindre företagens export till Sverige gynnas.
Läs mer i papperstidningen!