DELA

Förseningsböter blir rättsprocess

– Varvet har inte svarat på vårt krav på 1,8 miljoner euro i förseningsböter för Skarven. Därför har vi kopplat in jurister, säger trafikminister Veronica Thörnroos (C).
Landskapsregeringen har fattat beslutet att anlita advokatbyrå Widman Hannes Snellman för att driva processen mot varvet som inte inom utsatt tid – senast den 30 november – har överenskommit om ett möte där man ska diskutera ärendet.
Som Nya Åland tidigare har berättat har verkstadschef Kaj Ekebom utsetts till projektchef för Skarven tills fartyget är klart att sättas i trafik. Han har fått i uppdrag att vidta de åtgärder som nämns i Viking Lines rapport, det vill säga att se till att de återstående arbetena slutförs och att varvet underrättas kontinuerligt i enlighet med kontraktet. Dessutom ska han utse en person som har det övergripande ansvaret för administration, rapportering, övervakning och genomföra nödvändiga åtgärder för att avhjälpa de brister som uppdagats.


I tilläggsbudget
Budgetmedel finns inte för de här åtgärderna. Frågan tas upp i samband med förslaget till årets andra tilläggsbudget, heter det i beslutet.
Kaj Ekebom håller som bäst på att sätta sig in i ärendet.
– Det har ju varit väldigt turbulent, och det är bra om det hela lugnar ner sig. Särskilt som besättningen ombord är väldigt pressade.
Han kan inte ännu säga något om när Skarven sätts i trafik.
– Men jag är säker på att det till slut blir ett bra projekt.
Kaj Ekebom sköter uppdraget från kontoret i Möckelö. (ao)