DELA

Försening igen – ödrift till måndag

Återanslutningen till Sverigkabeln testas först på söndag. Så ödriften är över först på måndag, meddelar Kraftnät Åland.
Såhär skriver Jan Kahlroth på Kraftnät Åland:
”Sverigekabeln spänningssätts på söndag och driftprov med spänning görs under söndagen. På måndag den 8 december görs pålastning på kabeln och reservkraftenheterna körs ner. Det blir alltså en förskjutning av tidpunkten för avslutad ödrift så att den pågår över helgen till måndag morgon.
Söndagen nyttjas för att se till att allt fungerar i full drift innan reservkraften stängs ner. Vår uppmaning till återhållsam elanvändning består därför över helgen. Vi har med glädje kunnat konstatera att denna uppmaning hörsammat och det syns på förbrukningen. ”(ab)