DELA

Försenade helgtidningar inte postens ansvar

Många irriterade tidningsläsare blev utan tidningar från riket i lördags. Igen. Problemet berodde på att flyget var försenat. Igen.
– Vårt ansvar börjar först när tidningarna är framme hos oss, säger Roger Forsberg vid Posten som svar på den kritik som riktats mot Posten på Åland.
Vid Hufvudstadsbladet är man inte heller nöjda.
– Klockan 7.30 har vi deadline, väntar vi längre än så med att börja dela ut lokaltidningarna hinner vi inte dela ut dem före överenskommen tid, det vill säga klockan 10.30 i stan, 12.00 på landet och 17.00 i skärgården. Det här känner man till på Hufvudstadsbladet, säger Roger Forsberg, enhetschef för tidningsutdelningen vid Posten.
Håller flygtidtabellen landar planet klockan 7.00, men i lördags anlände flyget en hel timme försenat.
– Hade vi väntat på dem, hade vi inte varit klara att börja utdelningen förrän vid nio och det hade varit alldeles för tajt för att vi skulle klarat av att hålla tidsramarna.


Olika orsaker
Varför det var försenat denna gång känner Roger Forsberg inte till.
– Vanligen beror det på något tekniskt fel, ofördelaktigt väder eller på att tidningarna levererats för sent i andra änden.
Hur ofta flyget är försenat vågar han inte svara på.
– Men det förekommer.
Finns det några andra orsaker till att utdelningen blir försenad eller uteblir helt under helgen?
– På lördagar kommer de med flyg från Helsingfors. På söndagar kommer de med färjan från Åbo. Det är många led innan tidningen är här och det är respektive tidning som ansvarar för dem.
– Vårt ansvar börjar först när tidningarna är här, vi har ingen insyn i hur transporterna sköts innan tidningarna når oss.


Ingen extrautdelning
Den som ringde Postens servicetelefon under lördagen fick information om att utdelningen uteblev ”på grund av transportproblem”.
– Blir man av andra orsaker utan tidning är det bara att lämna namn och adress efter pipet så får man tidningen. Bor man i stan och lämnar meddelande före klockan 12 på lördagar får man den samma dag, annars på söndagen. På landet får man den med nästa utdelning, det vill säga tillsammans med söndagstidningen. Telefonsvaren avlyssnas varje dag, också söndagar.
Alternativet att köra i gång en andra utdelning finns i dagsläget inte.
– Nej, vem skulle betala för det? Det är frågan om en täckande utdelning, det vill säga över hela Åland. Det innebär omkring 30–40 linjer med lördagsersättning för omkring två timmars arbete plus alla kilometerkostnader. Inte är det heller säkert att den ordinarie personalen skulle ställa upp, folk har ju andra planer.
– Vad det skulle kosta har jag ingen aning om. Vi har aldrig gjort det och har inte heller beredskap för nåt sånt.


Cirka 2.000 berörs
Hur många prenumererar på rikstidningar och berörs av dessa förseningar?
– Det är frågan om cirka tvåtusen.
De försenade utdelningarna gäller inte bara Hufvudstadsbladet, utan samtliga rikstidningar med helgutdelning på Åland eftersom dessa samdistribueras.

LINA ANTMAN