DELA

Församlingsvalet närmar sig

Gemensam valdag för församlingsvalet i alla lutherska församlingar är på fars dag, den 14 november. Den som vill rösta skall senast 15 augusti vara medlem i kyrkan.
Den 14 november är det församlingsval. I en del församlingar ordnas tvådagarsval, då är det möjligt att rösta också 15 november. Förhandsröstning ordnas från den 1 till 5 november.

Medlemskap krävs
Den som vill rösta ska vara medlem i kyrkan senast den 15 augusti. I år kan de som senast på fars dag har fyllt 16 år för första gången rösta i de nationella valen.
I valet utses cirka 10.000 förtroendevalda för fyraårsperioden 2011–2014. Det kommer att finnas uppskattningsvis 30 000 kandidater. Församlingsvalen är lokala val som ordnas vart fjärde år.

Bloggar om valet
Förra veckan öppnade en finlandssvensk blogg om församlingsvalet 2010. Såväl frivilliga som anställda skriver om aktuella frågor och varför de anser det viktigt att rösta i höstens församlingsval. Församlingsvalet 2010 förrättas den 14-15 november.
Förutom frivilliga är också kyrkligt anställda med och bloggar.
– Vi har medvetet valt personer med olika bakgrund. En del har suttit med i församlingsråd och har lång erfarenhet av frivilligt engagemang i kyrkan. För en annan är det första gången man går till valurnan. Flera arbetar också med valet å tjänstens vägnar, säger nätsamtalspartner Jessica Högnabba.
Bloggen finns på adressen evl.fi/forsamlingsvalsblogg.
De övriga bloggarna är församlingspastor Fredrik Portin, kontaktpersonen i Borgå stift för rörelsen Kom alla, Ulf Särs, församlingsaktiva Lillemor Wennerström, branschsekreterare Simon Lampenius och informatör Åsa Holmvik. (KT)