DELA

Församlingsval i både Finström och Saltvik

För första gången på länge är det i år församlingsval i både Finström-Geta och Saltvik församlingar.
I Mariehamn blir det också val. I kyrkofullmäktige sitter 23 ledamöter. 30 personer har ställt upp i valet.
Klockan 16.00 i går gick tiden för att kandidera ut.
I Saltvik ska man ställa till i val i år. 15 kyrkofullmäktigeledamöter ska röstas fram från två listor. 11 namn har listan ”För samverkan” som Olof Salmén har varit ombud för, och 22 namn har ”Lista nummer ett för Saltviks församling” där Runa-Lisa Jansson var ombud.
– Det är åtminstone tre valomgångar sedan, det vill säga minst tolv år sedan, det var val här senast, säger kyrkoherde Ingemar Johansson. Det är glädjande med det kyrkliga intresset.

Två listor i Finström
I Finström-Geta församling blir det också val i år. ”Getalistan”, inlämnad av Yvonne Eriksson, har 12 namn och ”Finströmslistan”, sammanställd av Knut Grüssner, har 14.
– I fullmäktige sitter 15, berättar församlingsmästare Sussie Johansson.

30 namn i stan
I Mariehamn har man fått in namn på en lista, med namnet ”Ord och handling”. Ombud var Folke Sjölund.
– Det är 30 namn på den, säger förvaltningssekreterare Britt Lindholm i Mariehamns församling. Några av kandidaterna är unga, födda på 80-talet, konstaterar hon.
Namnen lämnas inte ut förrän efter det att valnämnden gått igenom dem och konstaterat att samtliga kandidater är valbara.
Det såg ända in i det sista ut som om det skulle bli ett val med få kandidater. Dagen före hade bara 24 personer visat intresse.
Om det blir val i ytterligare åländska församlingar, exempelvis i Jomala, var oklart i går.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax