DELA

Församlingen vill sälja bollplanen till kommunen

Köp fotbollsplanen – annars stiger arrendeavgiften kraftigt.
Det beskedet har markägaren Jomala församling gett till kommunen som arrenderat 15.000 kvadratmeter mark för fotbollsplanen i 50 år.
Jomala kommun ingick arrendeavtalet med församlingen om fotbollsplanen, totalt 15.000 kvadratmeter, på 50 år 1963.
Vid årsskiftet löper tiden ut, och därför har kommunen och församlingen i år förhandlat om fortsatt arrende.
Men församlingens ekonomisektion som leds av Harry Jansson beslöt nyligen att bjuda ut marken för försäljning åt kommunen hellre än att ingå ett nytt längre arrendeavtal.
– Församlingen har betydande investeringar framför sig i egna fastigheter, prästgården, kantorsgården och Gregersö lägergård. Vi måste se över markinnehavet och därför blev försäljning av fotbollsplanen aktuell, berättar han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre