DELA

Församling fortsätter spara

Finström-Geta församling jobbar vidare för att få sin ekonomi i balans. Bokslutet för 2008 är snart färdigt och det visar ett mindre underskott än beräknat.
Finström-Geta församlings bokslut för 2007 visade ett underskott på 107.000 euro. Bokslutet för 2008 är ännu inte färdigställt, men allt pekar på att underskottet kommer att ligga på ungefär 50.000 euro, bättre än det minus på 85.000 euro som man räknade med när man gjorde upp budget.
– Det är ett bättre reslutat än budgeterat och det är bättre än fjolåret, men det är ju ett dåligt resultat ändå, säger Björn Grüssner, kyrkorådsmedlem som tidigare i år varit vikarierande ekonomichef i församlingen.
Varför dröjer bokslutet för 2008 så?
– Vi har ju haft flera skiften på ekonomichefsposten. Men nu är det nog i princip ganska klart.


Ingen diakonissa
För att komma tillrätta med 2007-års underskott var Finström-Geta församling tvungen att spara 8000 euro i månaden. Kyrkofullmäktiges ordförande Lars Rögård berättar att en sparåtgärd har varit att inte ta in en vikarie när diakonissan tagit ut tjänstledighet.
– Tjänstledigheten sträcker sig till efter jul någon gång och man tyckte inte att det var meningsfullt att söka en ersättare för den tiden, kyrkoherden och ungdomsarbetsledaren har lovat att ställa upp. Men sedan är det tänkt att diakonitjänsten ska finnas kvar till 100 procent.
Församlingen planerar också att göra om kaplantjänsten till en halvtidstjänst i samband med att Heikki Turakka som innehar tjänsten går i pension i höst.
– Vi har varit i kontakt med Lemland-Lumparland församling för att se om de vill ha del i en halvtidstjänst men det har inte kommit något besked därifrån ännu, säger Rögård.
I sparplanerna har man också nämnt att ungdomsarbetartjänsten i församlingen skulle dras in.
– Men den är kvar.


Prästgården uthyrd
Församlingen hoppas fortfarande att någon ska vilja köpa prästgården i Geta.
– Det finns intresserade, säger Rögård och tillägger att prästgården för tillfället är uthyrd.
– Några månader nu i sommar.
Det har talats om försäljning av mark och skog också. Är det aktuellt?
– Vi är tvungna att bygga ut begravningsplatsen och om det inte går på något annat sätt är det tänkt att församlingen kan sälja ett skogsskifte eller mark för att finansiera tillbyggnaden.


Balans 2010
Rögård tror att det är möjligt att leva upp till församlingens ekonomiplan som säger att bokslutet för 2009 ska visa ett minus på 10.000 euro och att ekonomin åter ska vara i balans 2010. Också Björn Grüssner tycker att utvecklingen går åt rätt håll.
– Men det tar sin lilla tid. Vi har ju ganska mycket omställningar i församlingen också, med en ny kyrkoherde som tillträder 1 september.

MALIN LUNDBERG