DELA

Försäkran om ett fortsatt samarbete

Peter Lindbäck och Arne Selander ska ha ett fortsatt gott samarbete försäkras i ett fax.
Landshövding Peter Lindbäck och landskapets förvaltningschef Arne Selander hade en offentlig dispyt förra veckan med anledning av Skarvenutredningen. Grunden lades när Lindbäck deltog i programmet ”Rakt på” i Åland24. Selander påpekade i en insändare flera felaktigheter, enligt vad han ansåg, i Lindbäcks uttalanden.
Herrarna har dock slutit fred. Nya Åland mottog på torsdagseftermiddagen ett fax från landshövdingen med följande ordalydelse:
Till kännedom
Förvaltningschef Arne Selander och jag har i dag sammanträffat, bland annat för att försäkra oss om ett fortsatt gott och konstruktivt samarbete.
Peter Lindbäck
Landshövding på Åland