DELA

Förord för apotek i nytt köpcentrum

Landskapsregeringen genom socialminister Carina Aaltonen vid enskild föredragning förordar etableringen av ett filialapotek i nya Sparcenter i Jomala.
Apotekare Johan Ek, som i höstas tog över Central-Apoteket i Mariehamn, har ansökt om att få öppna ett filialapotek. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har begärt utlåtande av Ålands landskapsregering om ansökan.
– Landskapsregeringen konstaterar att grundandet av ett filialapotek i Jomala innebär att apotekskunder får en förbättrad tillgång till läkemedel och annan apoteksservice, sägs i beslutet. (ms)