DELA

Förnyade kontrakt för Godby shipping

Storföretaget UPM-kymmene kontrakterar Godby Shippings fartyg Mistral och Miranda för åtminstone två år till.
– Det ger oss stabilitet, även om marknadsläget inte är det bästa, säger vd Dan Mikkola.
Undertecknandet skedde under festligare former ombord på lastfartyget Misida den 10 augusti, då hon låg i hamn i Kotka där UPM har sin logistikanläggning.
Genom de nya avtalen förlänger UPM-Kymmene Seaways tidsbefraktning av fartygen Mistral och Miranda så att de, inklusive optioner, gäller till slutet av 2013.
– Det betyder alltså att vi har fasta kontrakt för dessa två fartyg för åren 2011 och 2012, sedan har UPM rättighet att förlänga avtalen med ytterligare ett år om de vill, säger Godby shippings vd Dan Mikkola.
Kände ni någon oro för att finanskrisen skulle leda till att kontrakten inte förlängs?
– Nej, egentligen inte. Minns givetvis känns det skönt nu när det är undertecknat, säger Dan Mikkola, som inte desto mer i detalj vill tala om hur de senaste årens tuffa ekonomi påverkat förhandlingarna och hyran.

Förhandlar
Av Godby shippings sju fartyg trafikerar sex för UPM kymmene.
De två nyaste, Misana och Misida, är kontrakterade till och med slutet av 2015. Förhandlingar pågår som bäst om Mimer och Midas, vars avtal går ut i slutet av 2010.
Fartyget Link Star ligger vid kaj i Mariehamn sedan januari 2009 på grund av brist på sysselsättning. Hon hade 18 personer i besättningen, men rederiet klarade sig utan permitteringar och uppsägningar.
– Vi var ju inte oförberedda utan slutade anställa fast personal ungefär ett halvt år före. När Link Star sedan lades upp flyttade vi över personal till annat.


Bättre tider
Enligt Dan Mikkola finns det nu tydliga tecken på att bättre tider väntar.
– Snart två år har Link Star legat stilla, det blev överraskande länge. Men vi har inte heller varit intresserade av att köra till vilket pris som helst och så har marknaden sett ut under de senaste åren. Men jag har goda förhoppningar att Link Star är tillbaka i trafik nästa år.

Anna Björkroos