DELA

Fornminnessand användes till fårhus

Sanden från stenåldersboplatsen i Långbergsöda har använts som utfyllnad i ett fårhus.
Enligt markägaren har man handlat i god tro.
Marken vid stenåldersboplatsen i Janmyra i Långbergsöda, Saltvik, som har utsatts för skadegörelse ägs av Torvald Söderlund.
Söderlund sade i går till Ålands radio att hans son Adam Söderlund hade utfört grävningen eftersom han behövde sanden som utfyllnad för sitt fårhus men att man hade handlat i god tro.
Enligt radion hade också ”folk i byn” sagt till Söderlunds att man ”nog kunde ta från egen mark” och enligt sonen har ”man levt i tron att inga avtal med museibyrån längre gällde”.
Söderlunds ville inte ge några kommentarer till Nya Åland.
Nya Åland berättade i dagens tidning om stenåldersboplatsen som har utsatts för skadegörelse. Boplatsen är en av de äldsta och fyndtätaste på Åland och enligt arkeologerna har ovärderbara föremål försvunnit i och med sandschaktningen. Museibyrån har polisanmält händelsen.
Adam Söderlund säger till Ålands radio att man tagit hjälp av en jurist.
De markägare i området som enligt fornminneslagen inte kan ta sand från eget område kompenseras av landskapet. De har rätt till att under löpande tioårsperioder få 500 kubikmeter sand gratis. Mängden motsvarar 50 lastbilsflak.

Titte Törnroth-Sarkkinen