DELA

Fornlämningsregister klart i år

Inom detta år hoppas museibyrån kunna lägga ut det åländska fornlämningsregistret på nätet.
Sammanlagt 1.600 markägare får innan midsommar brev från museibyrån om att det gjorts anteckningar i ett register om fornlämningar på deras mark.
– Vi skickar ut breven kommunvis och hittills har 500 markägare fått breven, säger Alexandra Strömberg, projektledare vid museibyrån.
Markägarna har 30 dagar på sig att komma in med rättelseyrkande efter att brevet kommit. I slutet av sommaren borde alla yrkanden alltså inkommit och Alexandra Strömberg hoppas att registret kan vara ute på nätet innan årets slut.
– Vi måste bara hitta ett lämpligt format, men det blir antagligen som registren i Finland eller Sverige.
Syftet med registret är att uppgifter om fornlämningar ska bli lättillgängliga för alla. Det är praxis i övriga Norden och Europa att ha sådana här register på internet.
– Det finns många som tycker sådant här är jätteintressant och fornlämningarna lockar som utflyktsmål. Dessutom är det en säkerhet för oss på museibyrån också eftersom registret minskar risken för skadegörelse i misstag.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist