DELA

Förmodad vildsvinsbete var tuppsporre

Det ser ut som en vass tand och är misstänkt likt en vildsvinsbete. Det var vår amatörmässiga bedömning.
Men experterna avskriver teorierna: vi har att göra med en sporre av en tupp.
För tre veckor sedan var Bror-Yngve Johansson ute och plockade svamp i skogarna i Sund Högbolstad. Han noterade att hunden verkade skrämd, höll sig nära honom och skällde konstigt. Strax därpå hittade Bror-Yngve ”tanden” vid sidan om en skogsväg.
– Det var färskt blod i den, berättar han.

Gick bet
Nyan hörde av sig till naturvårdsintendent Jörgen Eriksson vid Ålands landskapsregering och biolog Ralf Carlsson, lektor i naturvetenskap på Ålands lyceum, som båda gick bet på frågan. De hörde dock av sig till docent Torsten Stjernberg vid Zoologiska centralmuseet i Helsingfors som kunde ge ett svar på vad som egentligen hittats i Sundsskogarna.
Han har sett objektet via en mejlad bild och skriver så här:
– Utgående från min tolkning av måttskalan blir objektets totallängd dryga 7 centimeter (utan att beakta kurvaturen). Tvärsnittet vid basen är dels dryga 1 cm, dels rätt cylindriskt (svinbetesbasen är annorlunda formad), hela objektet uppvisar inget av svinbetens kantighet utan förefaller rätt cylindriskt, runt. Slutsats: sporre av tupp. Slutsatsen har konfirmerats av konservator Roni Andersson, med egen erfarenhet av Gallus domesticus, både av tupp och höna, skriver han.
Således kan vi avskriva teorin om att vi hade att göra med en vildssvinsbete. (ak/mt)