DELA

Förlust för Viking Line

Viking Lines delårsrapport för perioden 1.11.2009 – 31.1.2010 visar på högre omsättning, men sämre resultat.
Så här står det i delårsrapport som skickades ut i dag torsdag kl 15.45.
”Koncernens omsättning steg under perioden 1 november 2009-31 januari 2010 till 104,76 Meur (103,49 Meur). Rörelseresultatet blev -5,96 Meur (-0,37 Meur). Finansnettot blev -0,22 Meur (-1,58 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -6,18 Meur (-1,95 Meur). Resultatet efter skatter var -4,59 Meur (-1,46 Meur). Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt press på biljettpriserna.
Koncernens resultat genereras inte jämnt under verksamhetsåret. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av räkenskapsåret är avgörande för koncernens resultat. Resultatbortfallet till följd av fartygsdockningar kommer att bli mindre under återstoden av pågående räkenskapsår jämfört med föregående år.
Den svenska kronan har förstärkts men var fortfarande relativt svag under det första kvartalet. Kronan har därefter förstärkts avsevärt, vilket är positivt för koncernens resultatutveckling. Däremot påverkar de höga bunkerpriserna och den högre bunkerförbrukningen, till följd av isläget, resultatet negativt.
Det pågående räkenskapsåret har förlängts till 14 månader vilket dock har en relativt liten inverkan på koncernens resultat. Mot bakgrund av det ovanstående finner styrelsen inte anledning att ändra sin tidigare publicerade resultatbedömning, det vill säga att resultatet 2009/2010 inte blir fullt i nivå med 2008/2009 års resultat.”