DELA

Förlikningsmöte i Skarven-konflikten

Riksförlikningsman Esa Lonka griper in i Skarven-konflikten.
Han har bjudit in företrädare för både landskapet och Sjömansunionen till möte i Helsingfors på tisdag.
Landskapsregeringens rederichef Kaj Jansson blev på fredagen uppringd av riksförlikningsman Esa Lonka med anledning av konflikten på Skarven som står stilla sedan 13 december.
– Han tyckte att det skulle vara nyttigt att sätta oss ner tillsammans och diskutera situationen, rapporterar han.
Träffen sker på riksförlikningsmannens kansli. Det är inte klart vilka som deltar från landskapsregeringen, men det blir i alla fall flera personer.


Unionen säger ja
Också Sjömansunionens ordförande Simo Zitting säger ja till inviten.
– Vi ska gå igenom hela ärendet och se var vi står. Vi tror att vi vet mera efter träffen på tisdag, säger han.
Även unionen deltar med flera representanter. Utgångspunkten är den samma som tidigare – att man inte accepterar att Skarven trafikerar med endast en matros av säkerhetsskäl. Kravet är två matroser hela tiden.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre