DELA

Förlikningar i testamentsstrid

Flera förlikningar ingicks i fredags.
Men turerna kring makarna Justus och Ebba Harbergs testamente fortsätter i tingsrätten och är nu inne på femte året.
En stor del av parets tillgångar på runt 700 000 euro skulle tillfalla Ålands sjöfartsmuseum.
Sommaren 2010 lämnade tre syskonbarn till Ebba Harberg in en stämning för att få testamentet ogiltigförklarat.
Stämningen motiverades med att ett formfel begicks när testamentet bevittnades, och att Justus Harberg inte var i skick att underteckna testamentet på grund av en demenssjukdom.
Flera stämningsansökningar följde och allt fler personer blev inblandade i rättsprocessen. Tingsrätten har avkunnat två domar i ärendet. I den senaste, som kom i september i år, fastslog tingsrätten att testamentet var giltigt.


Rättegångskostnader
I fredags togs tre fall av testamentsklander upp i tingsrätten. Alla handlade om hur rättegångskostnaderna för Harbergprocessen ska fördelas.
Det första klandret gällde tre personer som har rätt till en fyrtiondedel av arvet. De begärde 10 686 inklusive moms för sina rättegångskostnader.
– Ju längre vi sitter här desto mer ökar kostnaderna, sade deras juridiska ombud Jorunn Skogberg.
Motparten hade i sin tur egna yrkanden på de kärande för rättegångskostnader.
När ordföranden Kristina Fagerlund frågade om parterna försökt nå en förlikning blev svaret nej.
På plats fanns också juristerna Bert Häggblom och Gard Larpes som företrädde andra parter i klandermålen.


Korridorförhandlingar
Ordföranden föreslog att de skulle förhandla om förlikningar för att om möjligt minska antalet personer som skulle höras.
Efter att juristerna talat med sina klienter och med varandra utanför rättssalen var man överens om flera förlikningar.
Det innebar att Häggblom och Larpes kunde lämna förhandlingarna efter att deras klienter avstått från sina rättsliga yrkanden.


Vill upphäva dom
Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum har inte deltagit i någon av de två rättegångarna. Det har enligt museichefen Hanna Hagmark-Cooper varit ett medvetet val.
I den senaste rättsbehandlingen ledde det till en tredskodom efter att stiftelsen inte gått i svaromål. Tingsrätten upphävde då flera släktingars godkännande av testamentet gällande stiftelsen.
I samma dom fastslog rätten att det inte gått att bevisa att makarna Harberg inte förstod innebörden i sitt testamente.
Efter att domen fallit lämnade stiftelsen in en ansökan om att få tredskodomen upphävd. Om tingsrätten gör det innebär det att museet kan få en större del av arvet.

Patrik Dahlblom