DELA

Förlikning kring kyrkattentatet

De två flickor som anlade en brand i Hammarlands kyrka på Åland i februari i fjol slipper betala hela det skadestånd på 94.000 euro som Ålands tingsrätt dömde ut.
Inför behandlingen i Åbo hovrätt har de dömda och Ålands ömsesidiga försäkringsbolag ingått förlikning vars belopp är hemligt. Hovrätten har fastställt förlikningsavtalet.

De då 17-åriga flickorna dömdes i tingsrätten till så kallat ungdomsstraff på ett år för att de kastat in sju brinnande molotovcocktails genom ett fönster i kyrkan. En storbrand kunde undvikas tack vare att brandkåren snabbt kom till platsen, men kyrkan fick sot- och andra skador som försäkringsbolaget betalade och som bolaget sedan krävde att de dömda flickorna skulle ersätta.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!
ANNIKA ORRE