DELA

Förlikning klar om Söderbybranden

De som drabbades då Söderby café i Lemland brann har ingått förlikningsavtal med den man som antände byggnaden.
Enligt avtalet får caféägaren bara hälften av vad han yrkat på.
Parterna i förlikningsmålet om ersättningar för den anlagda eldsvådan i Söderby café i september 2009 har enats.
Som Nya Åland tidigare har berättat saknar den så kallade Söderbypyromanen tillgångar. Enligt ett beslut i Ålands tingsrätt har ersättningsbeloppen nu fastställts. Det betyder bland annat att byggnadens ägare, Jörgen Karlsson, bara får hälften av den ersättning han yrkat på.
Tingsrätten anser att gärningsmannens otillräkneliga tillstånd och ekonomiska ställning talar för en lindring av ersättningskravet men att det allvarliga brottet förhindrar en eftergift som är större än hälften.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen