DELA

Förlängd reservation av Lotsbergstomten

Colorful Hotels står kvar vid planerna på ett lyxhotell på Lotsberget i Mariehamn.
Stadsförvaltningen föreslår att företaget får förlänga reservationen av tomten.
Colorful Hotels, med Stefan Eriksson i spetsen, har drivit sina planer på ett lyxhotell på Lotsberget sedan 2008 och staden, som har varit med på noterna från början, har genomfört den ändring av stadsplanen som hotellprojektet kräver.
Planen har inte ännu vunnit laga kraft. Anders Wiklöf lämnade, i egenskap av granne till tomten, in ett besvär mot den i januari eftersom han anser att det behövs garantier för att det inte blir skattebetalarna som tvingas stå för den dyra infrastruktur som hotellbygget kräver.
Besväret har ännu inte har behandlats av Ålands förvaltningsdomstol.
I väntan på domstolsbeslutet vill Colorful Hotels förlänga sin reservation av tomten. Det förordas av kanslichef Emma Dahlén, som tagit över ärendet i och med att stadsdirektör Edgar Vickström meddelat att han börjar arbeta för Wiklöf Holding.
– Ålands förvaltningsdomstol har meddelat att handläggningstiden för närvarande är mycket lång. Reservationstiden bör därmed förlängas med ett år så att slutligt besked i ärendet hinner erhållas, skriver Dahlén och föreslår en förlängning till den sista maj 2015.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen