DELA

Förlängd frist – och tal om strejk

Befälhavarnas tidsfrist att lämna in de nya arbetstidslistorna till landskapsregeringen förlängs. Det säger tf rederichef Kaj Jansson.
Samtidigt har sjöbefälsförbunden sagt nej till landskapsregeringens bud i de pågående löneavtalsförhandlingarna.
”Allt är möjligt”, svarar Leif Wikström, verksamhetsledare vid Finlands maskinbefälsförbund, på frågan om det kan bli strejk.
Konflikten gäller att landskapsregeringen vill minska sjöbefälhavarnas, styrmännens och maskinchefernas övertidstimmar. I dag jobbar många 15 timmar per dag medan en rimlig nivå enligt arbetsgivaren vore 10,5 timmar. Önskemålet om ny arbetstidsplanering gäller färjorna Alfågeln, Gudingen, Skarven, Skiftet och Viggen.
Visserligen lämnades papper in under tisdagen, men det var inte de begärda listorna utan förklaringar till varför man inte hunnit få dem klara.
– De hänvisade till att en färja varit på dock och att det har varit turbulent. De begärde mer tid, säger Kaj Jansson.
I går förmiddag höll landskapsregeringen och avtalspersonal från landskapsförvaltningen ett möte.
– Efter att ha diskuterat frågan och vad som är ett lämpligt tillvägagångssätt så tyckte vi att vi ska ge dem en tidsfrist. De har till och med måndag nästa vecka på sig, säger Kaj Jansson.


Strejk ett alternativ
Vid sidan av arbetstidsplaneringen är en annan fråga aktuell. Löneavtalet mellan landskapsregeringen och befälsförbunden sades upp före påsk och avtalet slutar gälla den 20 maj. Därefter råder ett avtalslöst tillstånd för befälhavarna.
”Allt är möjligt”, svarar Leif Wikström, verksamhetsledare för Finlands maskinbefälsförbund, på frågan om det kan bli aktuellt med en strejk om parterna inte enats då.
Varseltiden är två veckor. En eventuell strejk skulle troligen bryta ut till högsäsongen för att nå maximal effekt.
– Det är det enda vettiga eftersom trafiken blir livligare då, säger Wikström.
– Strejk är ett misslyckande för båda sidor men det finns inte så många vapen en arbetstagare har att ta till.


Accepterar inte
Landskapet kom i onsdags med ett nytt lönebud. Landskapets avtalschef Tina Robertsson vill inte närmare kommentera innehållet men säger att befälsförbunden har tackat nej till det, något som bekräftas av Leif Wikström:
– Jag meddelade i dag (läs torsdag) att vi inte accepterar budet. I princip kom de emot till en viss nivå men det tåget har redan gått.
Leif Wikström säger att förbunden först måste få klarhet i det akuta problemet, det vill säga begäran om arbetstidsplanering.
– Vi måste få igång en ordentlig förhandling där man går igenom de problem som landskapsregeringens representanter med Kaj Jansson i spetsen har fört fram.
Tina Robertsson understryker att lönejusteringarna och arbetstidsplaneringen är två helt separata ärenden som inte kan kopplas ihop.
– Enda möjligheten att varsla om en laglig strejk är om man inte kommit överens i lönefrågan, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman