DELA

Förhandsröstningen har börjat

Kan eller vill du inte rösta i din vallokal på valdagen? Förhandsröstningen i lagtings- och kommunalvalet inleds i dag lördag på en rad ställen runt om på Åland. Det kan vara ett postkontor, kommunkansliet eller något annat ställe som kommunen bestämt.
Oberoende av var i landskapet du bor kan du rösta på någon av dessa platser till och med tisdagen den 11 oktober. Kom ihåg legitimation och även gärna röstkortet så går röstningen smidigare.
Det går också att rösta per brev. Valhandlingar beställer du skriftligt från din kommun till och med tisdagen den 11 oktober. Senast fredagen den 14 oktober klockan 19 ska ytterkuvertet med valhandlingar vara den kommunala centralnämnden tillhanda.
Officiell valdag är söndagen den 16 oktober.

Här kan du förhandsrösta
Öppettiderna skiljer sig åt. På http://www.val.ax finns en lista med öppettiderna men du kan också kontakta din kommun och höra vad som gäller.
Postkontoren i:
Brändö
Eckerö
Geta
Kumlinge
Kökar
Lumparland
Mariehamn
Sund
Vårdö
Kommunala lokaler:
Finström biblioteket
Föglö kommungården
Hammarland kommungården
Jomala biblioteket
Lemland kommungården
Saltvik kommungården
Sottunga kommungården
Övriga inrättningar:
Annagården, Föglö
De gamlas hem, Jomala
Gullåsens långvårdsavdelning, Mariehamn
Hemgården vårdhem, Geta
Stiftelsen Hemmet, Lemland
Sunnanberg vårdhem, Saltvik
Sveagården, Lemland
Trobergshemmet, Mariehamn
Ålands Centralsjukhus, Mariehamn
Källa: www.val.ax

Annika Kullman