DELA

Förhandlingsinbjudan eller inte?

När bjöd de obundnas lagtingsgrupp in sitt parti till förhandlingar om hur gruppstödet ska fördelas efter skilsmässan?
Där går åsikterna isär mellan gruppen och partiet.
Klart är att den obundna lagtingsgruppen vid ett möte den 25 november beslöt att gruppstödet på totalt 35 600 euro för 2013 skulle överföras från de obundnas partikonto till ”ett för ändamålet avsett konto” på Ålandsbanken, och att det var Mika Nordberg som skötte transaktionen två dagar senare.
Den 1 december, fyra dagar efter att pengarna flyttats till Moderat samlings konto, delade Danne Sundman ut ett dokument till Obunden samlings styrelsemedlemmar efter ett styrelsemöte. Danne Sundman mejlade senare också en digital kopia till styrelsemedlemmen Cita Nylund på hennes begäran.
Det är det dokumentet som Moderat samling hänvisar till när man menar att Obunden samlings lagtingsgrupp bjöd in partiet till förhandlingar om stödpengarna.
Det framgår att gruppen beslutat överföra pengarna – men inte att det redan hade skett – och att Danne Sundman och Mika Nordberg fått i uppdrag ”att vid behov sköta förhandlingar med styrelsen i praktiska frågor kring detta och andra praktiska detaljer kring avvecklandet av partikansliet i Självstyrelsegården och liknande”.
Något konkret förslag om tid och plats för sådana förhandlingar finns inte i dokumentet. Styrelsen uppfattade inte heller det som en inbjudan till förhandlingar, säger styrelsemedlemmen Henrietta Hellström.
– Vi tog emot brevet under informella former. Det överlämnades efter att styrelsemötet avslutats och före medlemsmötet.
– Vi blev väldigt förvånade. Vi läste det som ett förslag från deras sida att de hade en tanke om att man ville föra över pengarna till ett skilt konto och sedan reda ut det.


Gjort tillräckligt
Lagtingsgruppen har gjort tillräckligt för att få till en diskussion med de obundnas ledning, tycker Danne Sundman. Han hänvisar till dokumentet som delades ut den 1 december, och svaret på den nya styrelsens skrivelse. I går sände han också ett meddelande till Henrietta Hellström via facebook.
– Vi ser inte det här som någon stor konflikt. Vi vill träffas och prata om den mindre delen som ska lyftas. Men det måste göras innan man gör bokslutet, säger Danne Sundman.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom