DELA

Förhandlingarna har återupptagits

Klockan 14 idag återupptogs förhandlingarna mellan Tehy och landskapsregeringen. Ingendera av parterna ville före mötet komma med några spekulationer om dagens förhandlingar kan leda till en lösning på konflikten.
– Det finns ett antal öppna frågor ännu, sade landskapsregeringens förhandlare Tiina Robertsson.
Katinka Holmström i Tehys förhandlingsgrupp bekräftade att parterna står långt från varandra.
Också idag kommer förhandlarna att ha kontakt med riksförlikningsman Esa Lonka som i fredags inte gav något medlingsbud.
Hur länge dagens förhandlingar pågår kunde de heller inte uttala sig om i förväg.
– Vi håller på så länge det känns meningsfullt, sade Tiina Robertsson. (as)