DELA

Förhandlingar med svenskt flygbolag

Landskapsregeringen beslöt i går att inleda kontraktsförhandlingar gällande Stockholmstrafiken med Avitrans Nordic Ab från Bromma.
Det nuvarande avtalet för flygtrafiken mellan Mariehamns flygplats och Stockholm Arlanda, som ingicks 2006 med Air Åland går ut i februari nästa år. Det nya avtalet gäller tiden februari 2009 till februari 2012.
Förhandlingsparten är den operatör som Air Åland Ab i dag anlitar för sina flygningar på linjen. Endast innehavare av tillstånd kunde lämna in anbud men Avitrans anger i anbudet att de kommer att anlita Air Åland för bokning och försäljning av resor om de får kontraktet.
Förhandlingarna beräknas vara slutförda före den 1 december. (ak)