DELA

Förfalskningsåtal förkastas

En man som ansökt om nytt främlingspass hos migrationsverket lämnade in en falsk id-handling till polisen och åtalades för registeranteckningsbrott. Enligt mannen visste han inte att handlingen var falsk. Han hade köpt handlingen i Irak från en provisorisk myndighet.
Rätten kallade vittnen från Centralkriminalpolisen som undersökt hundratals id-kort från Irak. Enligt Ckp-experten är handlingen inte uppenbart falsk för en lekman. Rätten anser det inte troligt att mannen fått kortet från en myndighet, men kan inte styrka detta. Inte heller är det uppenbart att mannen borde ha förstått att handlingen var falsk. Åtalet ogillas därför av Ålands tingsrätt. (eh)