DELA

Företagsamt frukostmöte på Föglö

Det blev fullsatt i kommunens sammanträdesrum när Maria Svedmark från Näringsnämnden i Föglö och Lis Karlsson från Företagsam skärgård nyligen arrangerade höstens andra frukostmöte i Föglö.
Lis karlsson rapporterar:
Arrangörerna hade bjudit in verksamhetsledaren Disa Öhman från föreningen Leader Åland, som informerade bland annat om projekt man kan söka från Leader, finansieringsmöjligheter och ansökningsförfarande.
Näringsnämnden bjöd på kaffe och smörgås. Det var cirka 20 deltagare som deltog i frukostmötet, allt från företagare till föreningar.
Vid höstens första frukostmöte, som blev ett lunchmöte på grund av ändrad färjtidtabell, deltog ett femtontal turistföretagare från Föglö. Då hade arrangörerna bjudit in Mattias Eriksson från projektet vägen till ett välkommande Åland som är ett EU-projekt finansierat med ESF – Mål 3 medel (Europeiska Social Fonden) och Ålands landskapsregering.
Projektet ägs av Högskolan på Åland med Ålands hotell- och restaurangskola som medsökande. Mattias berättade om projektets studieresa till Bornholm och om kurser för turistföretagare som är på kommande.