DELA

Företagare satsar på läxläsning

Ett nytt företag ska erbjuda åländska hushåll hjälp med läxläsningen.
Målet är att dra igång verksamheten i år.
– Vi vill hjälpa barn att klara skolgången, säger Karl Leman som är personalchef i företaget Study Fuel.
Tillsammans med vd:n Arash Ghasemi lanserar han studiehjälp för elever på grundskole- och gymnasienivå.
– Vi vill avlasta föräldrar som kanske inte hinner hjälpa sina barn med läxläsningen, säger Leman.
Leman och Ghasemi bor på Åland och har båda studerat till sjökapten. I Study Fuel har de administrativa roller. De ska nu bygga upp ett nätverk med läxhjälpare i ämnen som undervisas i grundskolan och gymnasiet.
Läs mer i papperstidningen! (pd)