DELA

Företagare polisanmäler tjänstemän för Maxinge

I går lämnade Marcus Måtar, ombud för tre anonyma företagare, in polisanmälan mot Jomalatjänstemännen Michael Lindbäck och Billy Eriksson för deras agerande i Maxinge-ärendet.
Marcus Måtar begär för företagarnas räkning att polisen inleder en förundersökning mot tjänstemännen. Det finns, skriver Måtar i ett pressmeddelande, misstankar om att Lindbäck och Eriksson – teknisk chef respektive byggnadsinspektör – har gjort sig skyldiga till brott i samband med deras tjänsteutövning inom Jomala kommun. I meddelandet framgår det tydligt att det handlar om bygglovsstriden kring Maxinge köpcentrum som enligt planerna ska tas i bruk i slutet av nästa månad.
Måtar har bifogat en promemoria till anmälan där han redogör närmare för händelseförloppet och brottsmisstankarna. Han har också bifogat tidningsartiklar, mail, tjänstebeskrivningar och den anmälan till justitiekansler som kommunen gjort.
– Misstanken om brott gäller missbruk av tjänsteställning, brott mot tjänstepliktoch ärekränkning, heter det i meddelandet.
Michael Lindbäck hade i går på eftermiddagen inga kommentarer eftersom han inte fått någon information om vad polisanmälan gäller.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre