DELA

Företagare polisanmäld för bidragsfiffel

En företagare på fasta Åland har sökt bidrag från näringsavdelningen för två olika projekt genom att redovisa exakt samma fakturor.
Nu har landskapsregeringen polisanmält ärendet.
En företagare har fått uppskattningsvis 10.000 euro i bidrag av landskapsregeringen genom att använda samma fakturor två gånger.
I båda fallen handlar det om projekt inom landskapets näringsavdelning.
Landskapsregeringen beslöt i går att polisanmäla företagaren enligt strafflagens 29 kapitel om brott mot den offentliga ekonomin, paragraf 5. Rubriceringen är misstänkt subventionsbedrägeri alternativt subventionsförseelse.


Är hemligstämplat
Ärendet i sin helhet är hemligstämplat men ur de delar i bilagan till polisen som är offentliga framgår det att det är fråga om en företagare på fasta Åland.
Personen i fråga har i två olika sammanhang fått sitt projekt godkänt av landskapet som bidragsberättigat. I båda fallen har företagaren redovisat genom att lämna in fakturor på sammanlagt 13.389,06 euro och på basen av dem har landskapet betalat ut ett stöd på 45 procent och ett bidrag på 15 procent.


Odaterade kvitton
Två handskrivna och odaterade kvitton på sammanlagt 70.500 euro i samband med en utbetalning av ett företagsstöd ledde till att näringsavdelningen drog öronen åt sig.
Inget stöd betalades ut och i stället inledde avdelningen en vidare kontroll.
Då visade det sig att samma fakturor som hade lämnats in också hade använts i samband med ett investeringsbidrag. Och inte nog med det.


Fem dubletter
– Därutöver har det också framkommit att det inom ramen för redovisningarna på xxx (överstruket, det vill säga konfidentiellt) finns dubletter som föranlett betalningar, skriver landskapsregeringen i bilagan till polisen.
Det handlar om dubletter på fem räkningar på sammanlagt 4.042,57 euro.
De tvivelaktiga fakturorna är alltså totalt 17.431,63 euro.


En polisanmälan
Nya Ålands reporter gör en snabb huvudräkning och kommer fram till att landskapsregeringen har betalat ut uppskattningsvis 10.000 euro i stöd.
– Det rör sig om ungefär den storleksklassen, bekräftar näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) som i går beslöt att göra en polisanmälan efter att ärendet föredragits för honom.
Mattsson vill i övrigt inte kommentera frågan som han betecknar som beklämmande. Han har inte hört att landskapet tidigare skulle ha råkat ut för något liknande.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax