DELA

Företagare döms för grov förskingring

Mannen som lurat Crosskey på 70.000 euro dömdes i fredags till sju månaders villkorligt straff för grov förskingring. Han ska dessutom betala tillbaka hela summan med ränta till Crosskey.
Åtta år efter brottet dömde Ålands tingsrätt i fredags den 76-åriga företagaren till sju månaders villkorligt fängelsestraff för grov förskingring.
Förskingringen skedde 2004 när den dömde företagaren agerade mellanhand i ett dataserviceavtal mellan en stor serviceleverantör och Crosskey Solutions som då löd under Ålandsbanken. Ett nytt avtal ingicks medan det gamla ännu var i kraft och därför betalade serviceleverantören tillbaka 70.550 euro för den återstående tiden. Pengarna sattes in på företagarens konto och han skulle föra över summan till Crosskey, vilket han aldrig gjorde.
I stället behöll mannen pengarna och använde dem under en dryg månad sommaren 2004.

Utnyttjade förtroendet
Den dömde företagaren yrkade på att det hela handlade om ett misstag. Han hävdade att han inte förstått var pengarna kommit ifrån och när det uppdagats hade företaget inte längre pengar att betala tillbaka med. Tingsrätten finner dock att beloppet 70.550 euro är en så stor summa i jämförelse med företagets årsomsättning att det inte kunde gå onoterat förbi.
Kontoutdragen visar att inga andra inbetalningar i samma storleksklass gjordes under perioden. Den dömde har också medgett att han visste att pengarna från serviceleverantören till Crosskey skulle gå via hans konto.
Tingsrätten anser därför att företagaren handlat uppsåtligen och utnyttjat det förtroende hans kunder hyst för honom. Det har funnits medel på företagets konton som kunde använts till återbetalning, men han har inte velat betala tillbaka.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni