DELA

Föreslår religionsundervisning för alla

Landskapsregeringen föreslår att grundskolelagen ändras.
Enligt förslaget ska även elever som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan få delta i den undervisning i religionskunskap som grundskolan ordnar.
Den nuvarande huvudregeln som följs säger att i religionskunskap i grundskolan ges till de elever som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.
Det betyder att inte alla grundskoleelever är skyldiga, och har inte heller någon rätt, att delta i skolans religionsundervisning. Enligt nu gällande regler är skolan skyldig att i stället ordna undervisning i livsåskådningskunskap för dessa elever, om inte vårdnadshavare ordnar egen undervisning.
”I praktiken har sistnämnda bestämmelse vållat vissa problem, eftersom flertalet vårdnadshavare hellre hade önskat att deras barn skulle få delta i den undervisning i religionskunskap som grundskolan ordnar.” skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.


Till lagtinget
Landskapsregeringen uppmärksammades på problematiken hösten 2009 och föreslår nu att lagen ändras så att även en elev som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan på formellt korrekta grunder ska kunna delta i den religionsundervisning som grundskolan ordnar. Man har även övervägt fler ändringar av religionsundervisningen i grundskolan, men väljer att i detta skede göra endast en mindre justering.
Lagförslaget skickades i går till lagtinget. Avsikten är att ändringen ska träda i kraft så snart som möjligt ”efter sedvanlig lagtingsbehandling och lagstiftningskontroll” avslutas pressmeddelandet.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax