DELA

Föreslår köp avrättningsplatsen

– Åland borde slå vakt om sina historiska minnesmärken. Mitt förslag är att landskapsregeringen köper området där avrättningsplatsen finns och inrättar ett naturskyddsområde, säger landskapets tidigare naturvårdsintendent Håkan Kulves.
Under sina många år som landskapsanställd kämpade Håkan Kulves särskilt hårt för att landskapsregeringen skulle köpa mark och inrätta naturreservat runtom på Åland.
När han läste artikeln i går om att området i Föglö Granboda, Gumsansholmen där den sista åländska avrättningsplatsen ligger, nu ska säljas som strandtomter reagerade han.
– Det skulle passa bra med ett naturskyddsområde just där eftersom området gränsar till ett annat naturskyddsområde, Sandön, som ligger på motsatta sidan om Embarsund. Områdena kunde slås samman till ett enda. Det här är en plats med mycket historisk substans och det skulle vara en bättre lösning än att bygga stugor. Samtidigt skulle ju den vackra landskapsbilden bevaras.
Håkan Kulves påpekar att museibyrån ligger närmast till att förvalta området. Eftersom det gått mera än 100 år sedan Gustava Johansdotter halshöggs och brändes på bål är platsen ett fornminne och på så sätt fredat i lag.
Nya Åland har sökt historiskt sakkunniga på museibyrån men alla är på semester. (ao)