DELA

Föreningslivet upp till diskussion i Geta

Vill kommunen ta över Furulund samt idrottsanläggningarna? Det undrar Geta ungdomsförening och Idrottsföreningen Start.
Tisdagen den 29 mars bjuder kommunstyrelsen in allmänheten till ett diskussionsmöte.
De två föreningarna har föreslagit att lokaler, anläggningar och tillgångar ska överlåtas eller säljas till Geta kommun.
– Det har visat sig att de inte tycker sig ha råd och möjlighet att ha kvar sina lokaler, säger kommundirektör Erik Brunström.
Kommunen vill nu veta vilket behov Getaborna anser sig ha av ungdoms- och föreningslokalerna vid fastigheten Furulund, samt idrottsanläggningarna vid idrottsplatsen i Vestergeta.
En idé som lyfts fram är att flera föreningar kunde samverka.
– Kommunen har inget färdigt ställningstagande i den här frågan.
Mötet hålls klockan 18 i Furulund. (ak)