DELA

Föreläsning om störande ljud

Ålands hörselförening arrangerar en öppen föreläsning om ljudmiljö och rumsakustik på måndag kl 19.00 i Ålands hotell- och restaurangskola.
Störande ljud är ett miljöproblem. Varje dag omges vi av ljud som distraherar oss på olika sätt. För den som är hörselskadad är problemen extra besvärande, men alla påverkas av en dålig ljudmiljö, sägs i ett pressmeddelande från hörselföreningen.
Föreläsare är Carsten Svensson, kompetensutvecklingschef på företaget Saint-Gobain Ecophon, som arbetar med arbetsmiljölösningar, i Sverige.
– Högt och störande ljud tar energi och uppmärksamhet från de uppgifter som vi ska hantera i vardagen. En av orsakerna är att lokalerna som vi vistas i många gånger är projekterade och byggda så att de snarare utgör ett hinder för våra aktiviteter än underlättar för dem. Ofta är det okunskap som ligger bakom den dåliga ljudmiljön, eller ett irrelevant regelverk, hävdar Carsten Svensson.
I sin föreläsning i Mariehamn kommer Carsten Svensson att belysa dagens kunskap om rumsakustisk miljö och vilken kunskap som kommer att krävas i framtiden samt även knyta samman detta med fallstudier och akustiska lösningar. Han kommer också att presentera en metodik för rumsakustisk design, sägs också i pressmeddelandet.