DELA

Förebyggande arbete med unga diskuteras

Fredsinstitutet ordnar i november och december två seminarier om förebyggande arbete med barn och ungdomar.
Först diskuteras slutsatserna från projektet Fair Sex och några veckor senare ordnas en bredare diskussion om metoder och strukturer för att förebygga våld, ohälsa och ojämlikhet bland ungdomar.
Den 28 november berättar projektledare Ulrika Navier, metodutvecklare Jenny Jonstoij och praktikant Liselott Lindén om slutsatserna från projektet Fair Sex 2012. Projektet har inkluderat fortbildning för alla lärare på högstadie- och gymnasienivå om arbete mot sexuella trakasserier och sexuellt våld samt workshops om sex och relationer med samtliga elever i årskurs två på gymnasiet. Seminariet hålls den 28 november klockan 14.30 -16.30 i auditoriet i Självstyrelsegården.
Fair Sex projektet har sedan 2011 bedrivits av Ålands fredsinstitut med medel från Ålands landskapsregering. Projektets målsättning är att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland.
Läs mer i papperstidningen! (as)