DELA

Förbundet ryter till om vilotider

Om inte landskapet löser problemen ombord på skärgårdsfärjorna kommer Finlands maskinbefälsförbund att vidta juridiska åtgärder.
Det konstaterar förbundets ombud, juristen Marcus Måtar, i ett brev till landskapsregeringen.
Landskapsregeringens hantering av skärgårdsfärjornas arbetstidsplanering har fått svindlande kritik från arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Åbo. Arbetarskyddsinspektör Kaj Hellsberg anser att landskapet bryter mot lagen, främst eftersom lagstadgad vilotid inte följs trots upprepade anmärkningar.
Landskapsregeringen har svarat att arbetstidsplaneringen och lagstadgad vilotid är befälhavarnas ansvar. I går träffade landskapsregeringens representanter Hellsberg för att muntligen informera honom om landskapets syn på saken. Några beslut fattades inte på mötet.
Men landskapet attackeras inte bara från arbetarskyddet. Nu går också Finlands maskinbefälsförbund ut med krav på att problem ombord på färjorna åtgärdas.
Förbundet har anlitat Marcus Måtar som ombud och han konstaterar i en skrivelse till landskapsregeringen att vilotiden, definitionen av arbetsplatsen och landskapets hantering av enskilda anställda är de tre viktigaste frågorna som bör lösas.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen