DELA

Förbjudna giftrester i åländsk purjo

För första gången har rester av förbjudna bekämpningsmedel hittats i purjolök från två olika odlare på Åland efter fjolårets odlingssäsong.
Jordbruksbyrån har utrett fallen.
Förra våren begärde livsmedelssäkerhetsverket Evira att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM skulle plocka ut cirka 15 stickprov av den kommande säsongens grödor och skicka in för analys med tanke på rester av bekämpningsmedel och andra främmande.ämnen.
Tullaboratoriet utförde analyserna. När svaren kom under hösten visade det sig att två av purjolöksproverna innehöll rester av bekämpningsmedel som inte är godkända för purjo enligt registret över tillåtna växtskyddsmedel.
Därför blev det ett ärende hos landskapets jordbruksbyrå där växtskyddsinspektör Annika Hollsten fick i uppdrag att kontakta purjolöksodlarna och göra en utredning.
– I det ena fallet handlade det om att medlet hade använts på sallad på friland på hösten föregående år och att det gick över i purjolöken som odlades följande säsong på samma plats, berättar hon.
I det andra fallet handlade det om att purjolöken kontaminerats med ett bekämpningsmedel som spridits med vinden från grannskiftet där en annan gröda odlades.
Jordbruksbyråns slutsats blev att giftresterna i purjolöken berodde på olyckliga omständigheter. Det blev inte heller några följder för odlarna med tanke på jordbruksstödet som i sådana här fall kan minska.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre