DELA

Förbjudna ämnen i muminleksak

I en stickprovsundersökning av leksaker i påskägg hittade säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förbjudna ämnen, så kallade ftalater, i den magnetiska muminmammafiguren som finns i mumin-påskägg. Vid upptäckten togs ägget omedelbart bort från butikerna, berättar Ålands miljö- och hälsomyndighet i ett pressmeddelande.
Ftalater används som mjukgörare i plast och är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar. Den som har köpt muminägget och figuren har rätt att returnera leksaken och få gottgörelse. Leksaken ska förvaras utom räckhåll för barn.
Fem andra påskägg, med leksaker i, hade brister i märkningen. Märkningen på förpackningen saknade antingen helt omnämnande om kvävningsrisk eller så fanns omnämnandet bara i den finskspråkiga varningstexten.
ÅMHM påminner om att det är företagens ansvar att försäkra sig om produkternas säkerhet. Myndigheterna kontrollerar inte leksakers säkerhet på förhand.
Kraven på kapslar i påskägg ändras till hösten, då det nya leksaksdirektivet börjar tillämpas. I fortsättningen ska kapslarnas löstagbara delar vara antingen tillräckligt stora eller sammanlänkade för att förhindra kvävningsrisk. (ab)