DELA

Förbjudet att krossa grus?

Vad betyder det första villkoret för hållbar utveckling – att inte ta upp ämnen ur jorden och använda dem i samhällets produktion?
– Betyder det att grusföretag inte längre får verka på Åland, undrade Petri Carlsson (M).
Frågan kom under gårdagens lagtingsdebatt om landskapsregeringens förslag till långsiktig strategi för hållbar utveckling – inte för att Petri Carlsson är emot hållbar utveckling utan för att han ville visa att det är svårt att veta vad villkoret innebär framför allt ur ekonomisk synvinkel, något som han menar fattas i förslaget.
Han fick svar av en lång rad ledamöter från flera partier – även oppositionspolitikern och tidigare miljöministern Katrin Sjögren (Lib) som stöder strategin – om fördelarna med att inte ge alla svar utan i stället visa att det är en omställning av värderingar och livssyn hos alla ålänningar, inklusive politiker, som måste till för att Åland ska bli ett hållbart samhälle 2051.
Sara Kemetter (S) vittnade om att hon är en rätt så ny anhängare av hållbar utveckling. men inte desto mindre talade hon varmt för omställningen som något nödvändigt.
– Laget framom jaget, löd hennes sammanfattning.
Hon passade på att svara på Petri Carlssons fråga.
– Man måste kanske fråga sig om det är hållbart att ta grus ur berget. Det kan det vara om man gör det på sätt sätt. På samma sätt måste man fråga sig om det är hållbart att pumpa upp olja och då är det en helt annan diskussion.
Enligt henne behövs enighet kring fyra frågor för att hållbarhetsstrategin ska kunna förverkligas: Politisk vilja och enighet — något som enligt henne bevisas i och med lagtingsdebatten – tydliga mål enligt strategin, fossilfria energiformer och en hållbar livsmedelsindustri.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre