DELA

Föraren vid dödsolyckan frikändes

Den bilist som i mars i fjol körde på de före detta politikerna May Flodin och Mirjam Öberg på Storagatan utanför Självstyrelsegården frikändes idag av Ålands tingsrätt. De båda kvinnorna skadades, May Flodin så svårt att hon avled följande dag.
Mannen som nu är 24 år gammal stod åtalad för äventyrande av trafiksäkerheten, dödsvållande och vållande av personskada. Rätten motiverade sitt beslut med att kvinnorna hade mörka kläder och att de inte befann sig på övergångsstället. Man konstaterar också att de möjligen var skymda av refugen och att man därför inte kan slå fast att föraren varit oaktsam. Föraren stod också åtalad för fordonsskatteförseelse och dömdes för detta till 8 dagsböter.
Mirjam Öberg dömdes också av rätten för äventyrande av trafiksäkerheten. Öberg har hela tiden hävdat att hon och May Flodin befann sig på övergångsstället, men tre personer har i rätten vittnat om att så inte var fallet. Med tanke på vad Öberg har gått igenom fann tingsrätten det oskäligt att utdela något straff, men Öberg måste däremot betala 2000 euro för skadorna på förarens bil. Hon ska också betala hans rättegångskostnader.