DELA

Förändra världen på torget

Möjligheternas torg ger möjlighet till engagemang. På lördag mellan klockan 11 och 14 finns 25 olika föreningar på torget och presenterar sin verksamhet.
– Ett samhälle mår bra av engagerade människor, säger Janina Björni från Rädda Barnen.
Möjligheternas torg ordnas på lördag för femte året i Mariehamn. 25 olika föreningar och organisationer visar upp sin verksamhet.
Föreningar som är med är bland andra Amnesty, Steinerpedagogikens vänner, Hoppets stjärna, Ålands djurskyddsförening och Fri från narkotika. 4H visar upp kaniner och marsvin.
– Hela familjen kan komma. Vi har tipsrunda och Ålands mångkulturella förening står för maten, säger Gunnel Ekelund.

Medlemmarna behövs
Möjligheternas torg arrangeras i samarbete med den finska organisationen Servicecentralen för utvecklingssamarbete, Kepa. Under våren ordnas liknande torg i hela Finland, förra året var det sammanlagda besöksantalet 20.000.
– Besökarna har en möjlighet att ta del av olika sätt att engagera sig. Torget har inte ett kommersiellt syfte utan är mer som ett infotillfälle, säger Janina Björni.
De föreningsrepresentanter som var med under pressinfon intygade alla att de inte för en tynande tillvaro, även om fler medlemmar alltid behövs.
– Det förs diskussioner om hur man kan få fler människor engagerade. Överlag är inte frivilligengagemang lika populärt som förut. Det är också skillnad mellan att betala medlemsavgift och på att vara aktiv, säger Janina Björni.

Familjejippo
På torgscenen visas bland annat Thai Chi och Power Club arrangerar ÅM i Eye Toy, Playstation 2.
– Det är enkelt att komma hit och få information. Det kan göras som ett familjejippo, säger Annika Koivukorpi från Rädda barnen.
Som ett årligt återkommande inslag intervjuas Ålands riksdagsledamot om vad hon gör för att höja Finlands bistånd.
– Det skall bli roligt att höra vad Elisabeth Nauclér har för visioner, säger Susan Enberg från Duv.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax