DELA

Föråldrat ekonomisystem för landskapsregeringen

Trots ett budgetunderskott på drygt 40 miljoner har landskapet fortfarande en god likviditet i kassan.
Det visar landskapsrevisorernas berättelse över finansåret 2013.
Revisionsberättelsen sammanställdes redan i april i år, men först i går behandlades den i landskapsregeringens plenum.
I berättelsen redogörs för landskapets finanser under det föregående året. Där konstateras att budgetunderskottet slutade på drygt 40 miljoner euro. De totala inkomsterna ökade från 314 till 321 miljoner euro mellan 2012 och 2013, men också utgifterna ökade – från 344 till 360 miljoner euro.
I sina slusatser för landskapsrevisor Dan Bergman fram en rad punkter som borde åtgärdas.
En av de viktigaste punkterna i planen är att upphandla ett nytt ekonomisystem, vilket också gjordes under 2012 och 2013. Implementeringen har skjutits upp, men man planerar att ta det i bruk till det kommande årsskiftet.
– Landskapsregeringen bör vidta åtgärder för att säkerställa att systemet tas i bruk som planerat. Nuvarande ekonomisystem är kraftigt föråldrat och omöjliggör i stor utsträckning införande av modernare arbetsmetoder på finansavdelningen, skriver Bergman.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung