DELA

Föräldrastödjarna som lyssnar

Att vara förälder är inte lätt, oavsett hur familjebilden ser ut. De Utvecklingsstördas Väl på Åland (DUV) erbjuder föräldrastödjare som föräldrar till barn med särskilda behov kan vända sig till.
– Det kan vara bra att prata med föräldrar i samma situation, säger föräldrastödjaren Marika Sund.
De Utvecklingsstördas Väl på Åland (DUV) har fyra utbildade föräldrastödjare i sin regi. Tanken är att föräldrar till barn med särskilda behov ska ha någonstans att vända sig för att få råd och stöd.
– Vi vill slå ett slag för temat frivillighet som firas under det europeiska temaåret 2011. Våra föräldrastödjare arbetar ideellt för att finnas till hands om någon vill prata, säger verksamhetsledare Susan Enberg.
Föräldrastödjarnas uppgift är att sprida information och kunskap och ge tips och råd till föräldrar.
– Men det viktigaste är att lyssna! säger föräldrastödjaren Kristina ”Bojan” Hansen.
Hennes kollega Marika Sund håller med.
– Ofta har man ett behov av att prata med föräldrar i samma situation, säger hon.
Föräldrastödjarna kan man kontakta på telefonnummer 527 371 eller på DUV:s hemsida www.duv.ax.
Läs mer i papperstidningen!

LINNEA FRIMAN