DELA

Föräldrar vill ha vakt i skolbuss

Det är stökigt i skolskjutsbussen som går mellan Kalmarnäs i Jomala och Vikingaåsens skola.
Hem- och skolaföreningen vid Vikingaåsen vill att kommunen anställer en extra vuxen som kan hålla ordning i bussen.
Hem och skolaföreningen lämnade i slutet av november in en skrivelse till Jomala kommun där man påtalade att det är stökigt i skolbussen från Kalmarnäsområdet. Föreningen oroar sig för trafiksäkerheten och föreslår i skrivelsen att en extra vuxen anställs för att hålla ordning på barnen, och man föreslår också som ett alternativ att barnen i årskurs 1 och 2 ska få åka till skolan med taxi.
Williams buss, som kör den aktuella skolbussen, bekräftar i en annan skrivelse till kommunen att det är stökigt både på morgonen och eftermiddagen från och till Kalmarnäs och Solberget.
Kommunstyrelsen i Jomala har tagit del av skrivelserna men anser inte att någon ordningsman bör anställas eller att de yngsta eleverna bör åka taxi. Istället tackar man föräldrarna för deras åsikter och man skriver att kommunstyrelsen har samma strävan som föräldrarna att ro och ordning och reda ska råda i skolskjutsarna.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg