DELA

För varmt för teknikerna

Resterna av Frideborg måste få svalna innan polisens tekniker kan undersöka platsen. Men förundersökningsledare Anders Mattsson säger att man hittills inte har fog att misstänka att det var en anlagd brand.
– Men det är naturligtvis på tok för tidig att ha en bestämd uppfattning.
Polisens tekniker är på plats på Frideborg tillsammans med räddningsverket för att göra en bedömning av platsen. Hittills har man dock inte kunnat beträda den nedbrunna lokalen.
– Det måste bokstavligen få svalna innan de går in, säger förundersökningsledare Anders Mattsson som hoppas att man påbörja undersökningen på eftermiddagen.
Förutom att undersöka platsen börjar man även höra grannar i området.
– Vi har gett de instruktionerna till utredarna.
Vad som orsakade branden är således ännu okänt, men Anders Mattsson tvivlar på att det ligger någon person bakom händelsen.
– Så mycket kan vi säga att det finns inget som tyder på att det skulle vara anlagt, men det är naturligtvis på tok för tidig att ha en bestämd uppfattning. (hh)