DELA

För tunna underlag och vassa kanter i lekparker

För stort mellanrum mellan pinnarna i klätterställningar och för tunna underlag vid lekredskap.
Det var vanliga säkerhetsbrister som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, hittat när de inventerat alla åländska lekparker.
ÅMHM har besökt alla allmänna lekparker på Åland för att se om de uppfyller gällande hygien- och säkerhetskrav. I projektet ingick totalt 26 lekparker varav 19 i Mariehamn, fem på landsbygden och två i skärgården.
– Många av bristerna som uppmärksammades gällde fallunderlaget under klätterställningar och andra lekredskap, skriver vikarierande miljöskyddsinspektör Helena Jarvad i ett pressmeddelande.

Vassa kanter
Enligt ÅMHM var fallunderlaget för tunt eller saknades helt under ett eller flera lekredskap i 16 av lekparkerna.
I elva parker fanns det därtill otillåtna föremål, såsom bänkar, kantbrädor eller staket, inom fallområdet.
En annan vanligt förekommande säkerhetbrist var öppna mellanrum på mellan 9-23 centimeter i klätterställningar. Öppningar inom detta intervall är inte tillåtna på en höjd över 60 centimeter.
”Små barn klättrar ofta ut genom en öppning med benen före. Om öppningen är för smal kan huvudet fastna i öppningen och barnet bli hängande om det inte når ned med benen till underlaget.” skriver ÅMHM.

Bra lådor
Lekparkernas sandlådor sköts dock överlag bra. I staden byts sanden i alla sandlådor årligen, vilket är bra ur hygienisk synvinkel.
ÅMHM kommer att göra en uppföljning av lekparksprojektet under år 2010.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax