DELA

För och emot att avkriminalisera droger

Jomalapolitikern William Ramsdahl vill avkriminalisera alla droger. Han anser att själva förbudet gynnar knarkhandeln.
– Det handlar om att minska missbruket och slå undan benen på den kriminella verksamheten.
Socialministern är ”förskräckt” och polismästaren skulle flytta om Ramsdahls förslag blev verklighet, men en expert på missbruk stöder tanken.
På lagtingsledamoten Igge Holmbergs Facebook-sida blossade en debatt om avkriminaliseringen upp i början av veckan. På torsdagseftermiddagen hade inlägget kommenterats 245 gånger. William Ramsdahl är fullmäktigeledamot i Jomala och helt för en avkriminalisering av alla slags droger.
– Det finns en mycket enkel marknadsmekanism bakom det här. Om man har en vara som är väldigt dyr och riskabel att hantera blir priset mycket högre. En marknad som driver upp priset drar till sig flera aktörer, det är så marknaden fungerar. Man kan bara se till förbudstiden i Finland – eftersom det innebar stora risker att hantera spriten blev den också väldigt dyr. Och det blev väldigt lukrativt att vara smugglare.
På samma sätt fungerar det enligt Ramsdahl med dagens droghandel. Han menar att själva förbudet gynnar de kriminella personer som handlar med knarket och som tjänar stora mängder pengar på sin verksamhet.
Men skulle inte en avkriminalisering innebära att missbruket ökar?
– Bruket kanske ökar lite, men jag tror inte att missbruket ökar.

Emot
Socialminister Carina Aaltonen (S) tar bestämt avstånd från idéen att avkriminalisera droger.
– Jag säger definitivt nej till det och det gör också socialdemokraterna och regeringen, säger hon.
Carina Aaltonen förespråkar en nolltolerans mot narkotika, säger hon.
– Jag vet att den här debatten förs i Europa och också i till exempel Sverige. Jag tycker att det är viktigt att ta avstånd från en avkriminalisering eftersom vi vet att de innebär en skadeverkan på människor. Vi har nolltolerans mot droger på Åland och det ska vi fortsätta med.
Polismästare Teijo Ristola skulle inte vilja se att Åland blev en frizon där droger kan brukas fritt.
– Det har ju funnits en del sådana områden, som Christiania i Köpenhamn och i Amsterdam och Lissabon, där inte ens polisen kan gå in eftersom de har sina egna lagar. Har man varit i några sådana här områden kan man se att de inte är särkilt trevliga. Jag skulle nog säga att om Åland vore den region i Finland där knarket var avkriminaliserat skulle jag flytta härifrån.

För
Nolltoleransen mot cannabis innebär en stigmatisering och kriminalisering av ett stort antal människor.
Det säger Robert Olsen, föreståndare för Kofoeds skole för utsatta människor och med lång erfarenhet av arbete med missbrukare i Köpenhamn.
– Jag är för en avkriminalisering, säger han.
Robert Olsen säger att en avkriminalisering av cannabis skulle innebära att samhällets resurser kan användas på ett bättre sätt.
– Man lägger otroligt mycket pengar på kampen mot droger. Istället för att lägga de pengarna på polisen skulle man kunna använda dem på vården och i ett förebyggande arbete.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén